از صفر تا صد با فارسینو فارسی رد کردن

تومان2,000,000 تومان1,500,000