از صفر تا صد با فارسینو فارسی رد کردن

تومان2,500,000 تومان2,000,000

پاک کردن